"Този, който пръв ни повика в народен живот..." /Иларион Макариополски/.– Сб. 150 години Българска Екзархия, Троян, 2021.


Павлов, Пламен (2021) "Този, който пръв ни повика в народен живот..." /Иларион Макариополски/.– Сб. 150 години Българска Екзархия, Троян, 2021. Троян


 
  Статия
 
 Под печат
  30201
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/