Легията на Раковски – първообраз на българската държавност и армия.– "За буквите", год. ХLIII, 2021, с. 7 ISSN 1312-3785 (отделни издания на бълг. и англ. ез.)


Павлов, Пламен (2021) Легията на Раковски – първообраз на българската държавност и армия.– "За буквите", год. ХLIII, 2021, с. 7 ISSN 1312-3785 (отделни издания на бълг. и англ. ез.) София


 
  Статия
 
 Издадено
  30200
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/