Елин Пелин "портретува" д-р Кръстев. - Електронно списание LiterNet, 21.03.2021, № 3 (256). ISSN 1312-2282.


Михайлов, Димитър (2021) Елин Пелин "портретува" д-р Кръстев. - Електронно списание LiterNet, 21.03.2021, № 3 (256). ISSN 1312-2282. У нас


 Статията разглежда разказа на Елин Пелин "Моите приятели", в който е нарисуван карикатурен портрет на д-р Кръстев, и по-нататъшното модернизеране на писателя под влиянието на критика.
  Статия
 Елин Пелин, "Моите приятели", д-р Кръстев


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  30196
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/