Приложно поле и някои особености на споразумението по ЗАНН.


Чакърова-Димитрова, Изабела (2021) Приложно поле и някои особености на споразумението по ЗАНН. De jure, 2021, №1, ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Под печат
  30195
 Изабела Чакърова-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/