Петкова, М. Бадминтон – теория, методика, практика (второ допълнено и преработено издание). 2021


Петкова, Мирослава (2021) Петкова, М. Бадминтон – теория, методика, практика (второ допълнено и преработено издание). 2021 изд. Ай анд Би, Велико Търново, 113 с., ISBN: 978-619-7281-71-2


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  30192
 Мирослава Петкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/