Хипотеза на социалното унаследяване в полето на психологията


Стоянов, Иван (2021) Хипотеза на социалното унаследяване в полето на психологията Сборник "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство", Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-261-1, стр. 9-21


 
  Доклад
 
 Издадено
  30173
 Иван Стоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/