Социалното унаследяване в полето на детската психология


Стоянов, Иван (2021) Социалното унаследяване в полето на детската психология Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-260-4, стр. 395


 
  Монография
 
 Издадено
  30172
 Иван Стоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/