Социалното унаследяване в полето на детската психология


Манолов, Манол (2021) Социалното унаследяване в полето на детската психология Издателство ПИК, Велико Търново. ISBN: 978-954-736-260-4


 
  Монография
 
 Издадено
  30168
 Манол Манолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/