"За отношението на славяните към българската литература" на П. Ю. Тодоров - опит за коментар


Няголова, Наталия (2021) "За отношението на славяните към българската литература" на П. Ю. Тодоров - опит за коментар "П. Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания", В. Търново, Дар-РХ, с.102 - 111, ISBN 978-954-9489-78-1


 
  Статия
 
 Издадено
  30165
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/