Мениджмънт идеи. Теории, тенденции, перспективи през 21 век в помощ на училищния директор“. Велико Търново: УИ ,,Св. св. Кирил и Методий“, 2021. ISBN 978-619-208-253-2,с.109, COBISS.BG-ID - 44433160


Колева, Лидия (2021) Мениджмънт идеи. Теории, тенденции, перспективи през 21 век в помощ на училищния директор“. Велико Търново: УИ ,,Св. св. Кирил и Методий“, 2021. ISBN 978-619-208-253-2,с.109, COBISS.BG-ID - 44433160


 
  
 
 Издадено
  30162
 Лидия Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/