Театрални пространства в педагогическата дейност


Василев, Георги (2021) Театрални пространства в педагогическата дейност


 театрални форми ,педагогически артистизъм
  Монография
 театрални форми ,педагогически артистизъм
 Под печат
  30157
 Георги Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/