Театрална анимация


Василев, Георги (2021) Театрална анимация Издателство "ВЕКС"


 театрална анимация ,педагогически артистизъм,драма форми
  Монография
 театрална анимация ,педагогически артистизъм,драма форми
 Под печат
  30156
 Георги Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/