Красота на едно утро от съня ни. – Предговор към книгата на Илко Марков. Третото измерение. Плевен. Изд.Кентавър. ISBN 978-619-7493-24-5, с.5-7


Радев, Радослав (2021) Красота на едно утро от съня ни. – Предговор към книгата на Илко Марков. Третото измерение. Плевен. Изд.Кентавър. ISBN 978-619-7493-24-5, с.5-7


 Предговорът представя в аналитичен и есеистичен план книгата на Илко Марков "Третото измерение" и осмисля във философски план проблема за алпинизма, туризма и духовните измерения на връзката с планината.
  Рецензия
 планина, туризъм, емоция, характер, красота
 Издадено
  30147
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/