Яворов за творби на Петко Ю. Тодоров. - В: Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2021, с. 197-203. ISBN 978-954-9489-78-1.


Михайлов, Димитър (2021) Яворов за творби на Петко Ю. Тодоров. - В: Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2021, с. 197-203. ISBN 978-954-9489-78-1. У нас


 Статията коментира мнения на Яворов за творби на Петко Ю. Тодоров.
  Статия
 Петко Ю. Тодоров, Яворов, творби


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  30146
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/