Думи на съставителя. - В: Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2021, с. 7. ISBN 978-954-9489-78-1.


Михайлов, Димитър (2021) Думи на съставителя. - В: Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2021, с. 7. ISBN 978-954-9489-78-1. У нас


 Въвеждащи думи в сборника "Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания".
  Част от книга / Глава от книга
 Думи на съставителя, сборник "Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания"


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  30145
 Димитър Михайлов

1. Дойнов, Пламен. Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. Съст. Димитър Михайлов. Изд. "ДАР-РХ", 2021, 240 с. - Литературен вестник, год. 30, бр. 12, 24-30.03.2021, с. 4. ISSN 1310-9561.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/