Георгиева, Стела.Библиотечна архитектура и книжни колекции в Латинска Америка.// Т р у д о в е на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, ФМИ, Обществени комуникации и информационни науки, том 11, 2019: - с.52-73.


Георгиева, Стела (2021) Георгиева, Стела.Библиотечна архитектура и книжни колекции в Латинска Америка.// Т р у д о в е на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, ФМИ, Обществени комуникации и информационни науки, том 11, 2019: - с.52-73. Унивеситетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново.


 Разглеждат се акценти в архитектурните проекти на най-значимите библиотеки в Аржентина, Бразилия, Мексико и Колумбия. Дават се някои обобщения за тяхното разположение и ролята, която заемат в живота на населението.
  Студия
 Архитектура, библиотеки, книжни колекции, Латинска Америка.
 
  30141
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/