За избора на учебен комплект по български език и литература в начален етап. И за обучението


Кънева, Пенка (2021) За избора на учебен комплект по български език и литература в начален етап. И за обучението Педагогика, том 93, кн. 1, с. 130-133, ISSN 0861 – 3982. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране: ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. - София: МОН, 1991- ISSN 0204-6237. 0861-3982 (print) 1314-8540 (online). COBISS.BG-ID1281242084.


 
  Отзив
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  30134
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/