Литературноисторически етюди. Второ доп. изд. Варна: LiterNet, 2021. ISBN 978-954-304-446-7. https://liternet.bg/publish2/vruseva/literaturnoistoricheski/index.html


Русева, Виолета (2021) Литературноисторически етюди. Второ доп. изд. Варна: LiterNet, 2021. ISBN 978-954-304-446-7. https://liternet.bg/publish2/vruseva/literaturnoistoricheski/index.html


 
  Монография
 
 Издадено
  30086
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/