Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право


Митов, Георги (2021) Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право София, Сиела, 2020. ISBN 978-954-28-3414-4


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  30072
 Георги Митов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/