В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), второ допълнено и преработено издание, ВТ, издателство "ФАБЕР", 2021, 264 стр., ISBN 978-619-00-1267-2; рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев, д-р Галина Николова


Легкоступ, Пламен (2021) В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), второ допълнено и преработено издание, ВТ, издателство "ФАБЕР", 2021, 264 стр., ISBN 978-619-00-1267-2; рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев, д-р Галина Николова Велико Търново, издателство "Фабер"


 ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ Първото издание на книгата „В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи)“ се появи на бял свят преди 15 години и веднага предизвика интереса на студентите, бъдещи учители, на действащи педагози, на специалисти в областта на изобразителното изкуство, на родители и деца. Може би защото основното преимущество на тази книга са нейната универсалност и достъпност: на някои помага да направят първата стъпка, на други - да преодолеят своята неувереност, на трети - да разберат, че светът на изкуството е отворен за всички. Основната задача на „Пътеводителя“ е да се направи читателя, независимо дали е дете или възрастен, не само слушател, но и заинтригуван събеседник, да го насърчи не само да задава въпроси, но и да търси отговори. Всъщност книгата е построена под формата на въпроси и отговори, като е предложен остроумен и ефективен подход към вечно актуалната тема за това как да запознаем децата с изкуството, ако искаме да ги възпитаме като открити, възприемащи и мислещи личности. Необходимостта от второто, допълнено и преработено издание се появи, след като тиражът отдавна беше изчерпан, а авторът прецени, че е време да се включат и някои незасегнати в първото издание въпроси, някои от темите да се допълнят и след всяка от тях са се добавят въпроси за преговор, чиито отговори са посочени в „Тайната на шифъра“, а в „Тайнствените квадратчета“ са включени няколко интересни кръстословици за проверка и затвърдяване на знанията. В ролята на водачи при търсенето на Тайнствената красота от-ново са художникът Карабаджо и вълшебникът Арт, които са посредници при възприемането на художествената информация и осъществяването на художествената комуникация. В предговора към първото издание споделих, че „идеята за написване на такъв Пътеводител се роди след като в учебниците по изобразително изкуство от първи до четвърти клас бяха реализирани определени концепции в областта на художественото обучение и възпитание.“ Тъй като оттогава измина доста време, се чувствам задължен да поясня, че става дума за учебни-ци (написани между 2001 и 2005 година), чиито автори сме заедно с Лучия Ангелова, а героите - вълшебникът Арт и неговият приятел и помощник Цветльо водеха учениците да търсят Тайнствената красота. Целта на тази книга е да помогне на всички, които обичат изоб-разителното изкуство и биха искали да предадат тази любов на децата. Не е необходимо читателят да има предварителна подготовка в сферата на историята, художественото обучение или педагогически опит. Това не е ръководство за усвояване на изкуството, липсва хронологичен подход при представянето на материала, няма изобилие от научни термини, които само могат да изплашат читателя, но пък са налице важни съвети, необходими за това необикновено пътешествие. С тях книгата може да бъде полезна на студентите, изучаващи дисциплините „Методика на обучението по изобразително изкуство“, „Изобразително изкуство за деца“, „Детето и изкуството“ и т.н. Всеки ще намери в „Наръчника“ това, което му е интересно, и ще го прочете по свой соб-ствен начин. В зависимост от вашите цели и от конкретния момент понякога обясненията могат да се окажат недостатъчни, а понякога, напротив, може да е необходим само един абзац. Тази книга може бързо да се прелисти, да се носи в чантата, да се чете докато читателят почи-ва и, ако имате усещането, че всичко не е толкова трудно - тогава авторът е изпълнил задачата си и остава с надеждата, че този труд ще оправдае името си и ще помогне Тайнствената красота на изкуството да бъде открита.
  Книга
 изобразително изкуство, методика, деца


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  30056
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/