Георгиев, Лъчезар. Щрихи от издателските и печатните комуникации в САЩ и Европа [Студия]. // Георгиева, Стела В., Лъчезар Г. Георгиев. Тенденции в книжната индустрия: Изследвания за книгата / Състав. Лъчезар Георгиев [Научен сб. студии]. - София: Star Way, 2021, с. 71 - 125. ISSN 978-954-8685-28-3 COBISS.BG-ID - 44298504


Георгиев, Лъчезар (2021) Георгиев, Лъчезар. Щрихи от издателските и печатните комуникации в САЩ и Европа [Студия]. // Георгиева, Стела В., Лъчезар Г. Георгиев. Тенденции в книжната индустрия: Изследвания за книгата / Състав. Лъчезар Георгиев [Научен сб. студии]. - София: Star Way, 2021, с. 71 - 125. ISSN 978-954-8685-28-3 COBISS.BG-ID - 44298504 София


 В студията на проф. д-р Лъчезар Георгиев в осем раздела се представят водещи тенденции в печатните комуникации и книжните индустрии в САЩ, Европа и Русия. Редица примери подкрепят изнесените анализи и данни за книгата, книгопечатането и индустриите, свързани с печатните медии и издателските процеси. Приведени са значителен брой библиографски източници и електронни ресурси, както и лични наблюдения на автора.Публикуваната студия е част от съвместния научен сборник заедно с гл. ас. д-р Стела Валериева Георгиева "ТЕНДЕНЦИИ В КНИЖНАТА ИНДУСТРИЯ", излязъл от печат и депозиран в НБКМ - София през втората половина на февруари 2021 г. с ISSN 978-954-8685-28-3 Регистриано в КОБИС: Тенденции в книжната индустрия : изследвания за книгата Георгиева, Стела Валериева, 1981- = Georgieva, Stela Valerieva, 1981- ; Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- = Georgiev, Lǎčezar Georgiev, 1956- Вид на материала - книга Издателство и производство - София [т.е. В. Търново] : Star Way, 2021 Език - български, английски ISBN - 978-954-8685-28-3 COBISS.BG-ID - 44298504
  Студия
 книгоиздаване, издателски мениджмънт, книга, печатни комуникации, полиграфия, автори.
 Издадено
  30054
 Лъчезар Георгиев

1. Николов, Георги Н. Впечатляващ научен труд. // ел. сп. Литературен свят, № 136, март 2021. - В: https://literaturensviat.com/?p=176605 ISSN 1314-2046

2. Николов, Георги Н. Впечатляващ научен труд... //sbp.bg [1.03.2021 Posted by Редактор] .Виж :https://sbp.bg/%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%89-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4/

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/