Моите кутии за спомени. Изложба на Николина Джановска. 17-30 ноември 2020. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", гр. Велико Търново. Бюлетин на СБХ, №5, 2021. с.51-53. ISSN 1313-9622


Радев, Радослав (2021) Моите кутии за спомени. Изложба на Николина Джановска. 17-30 ноември 2020. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", гр. Велико Търново. Бюлетин на СБХ, №5, 2021. с.51-53. ISSN 1313-9622


 Статията анализира изложбата на Николина Джановска под надслов "Моите кутии за спомени"
  Статия
 кутии, спомени, забрава, украса
 Издадено
  30048
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/