Последният автограф, последното писмо. - Литературен вестник, год. 30, бр. 6, 10-16.02.2021, с. 4. ISSN 1310-9561.


Михайлов, Димитър (2021) Последният автограф, последното писмо. - Литературен вестник, год. 30, бр. 6, 10-16.02.2021, с. 4. ISSN 1310-9561. У нас


 Рецензия за книгата на Иван Радев "Низвергнатият Владимир Василев. Страници от него и за него" (2016) и други бележки.
  Рецензия
 Иван Радев, "Низвергнатият Владимир Василев"


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  30038
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/