Обиколките на Левски.– Сб. в чест на проф.д.н. Атанас Дерменджиев, 2021


Павлов, Пламен (2021) Обиколките на Левски.– Сб. в чест на проф.д.н. Атанас Дерменджиев, 2021 В. Търново


 
  Статия
 
 Под печат
  30029
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/