Подходы и модели в социальной работе с клиентами


Чавдарова, Велислава (2021) Подходы и модели в социальной работе с клиентами Соціальна робота і сучасність: теорія та практика професійного й особистісного розвитку соціального працівника: Матеріали Десятої Міжнародної науковопрактичної конференції (18 грудня 2020 року, м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. с.252-255. ISBN 978-617-520-043-8


 
  Доклад
 
 Издадено
  29990
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/