"Куклен театър в педагогическата дейност"


Василев, Георги (2021) "Куклен театър в педагогическата дейност" Издателство "ВЕКС"


 
  Монография
 Театър,изкуство
 Под печат
  29977
 Георги Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/