"Театрална педагогика"(аспекти)


Василев, Георги (2021) "Театрална педагогика"(аспекти) Издателство"Векс"


 
  Монография
 словесноизпълнителско изкуство,театър,изкуство
 Под печат
  29976
 Георги Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/