РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ


Марчева-Йошовска, Петя (2021) РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ISBN: 978-619-00-1257-3. Велико Търново: "Фабер". COBISS.BG-ID - 44338440


 
  Монография
 
 Издадено
  29938
 Петя Марчева-Йошовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/