Платонизмът на Ориген - към въпроса за източниците


Дочков, Иво (2021) Платонизмът на Ориген - към въпроса за източниците Artes Liberales ISBN 978-619-91795-0-5 COBISS.BG-ID - 44100872


 
  Книга
 Ориген, платонизъм, неоплатонизъм, християнство, гностицизъм


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  29895
 Иво Дочков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/