Историята не е кабинетна наука, а много повече /Предговор/.– Николай Овчаров. Краят на Второто българско царство и съдбата на Златоградския край. София, "Уникарт", 2021, 7-10 ISBN 978-954-2953-00-5


Павлов, Пламен (2021) Историята не е кабинетна наука, а много повече /Предговор/.– Николай Овчаров. Краят на Второто българско царство и съдбата на Златоградския край. София, "Уникарт", 2021, 7-10 ISBN 978-954-2953-00-5 София


 Преговор
  Отзив
 Николай Овчаров, Махиел Кил, Родопи, Златоград, Османска империя
 Издадено
  29874
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/