Относно генезиса на позитивните форми в обхвата на Несебърската депресия.


Петров, Галин (2021) Относно генезиса на позитивните форми в обхвата на Несебърската депресия. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2021, ISSUE 78.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Под печат
  29867
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/