"Суверинитет в Евразийской интеграций", сп. "Вопросы истории", с. 144-149, 2021, кн. 1. ISSN 0042-8779


Галунов, Тодор (2021) "Суверинитет в Евразийской интеграций", сп. "Вопросы истории", с. 144-149, 2021, кн. 1. ISSN 0042-8779 сп. "Вопросы истории", с. 144-149, 2021, кн. 1. ISSN 0042-8779


 В публикаците се правят паралели между Европейския съюз, Евразийската интеграция и ролята на Китай.
  Статия
 Интеграция, Русия, Европейски, Съюз, Китай, Евразия.
 Издадено
  29777
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/