Предговор /Отношенията на българите и Православния Изток с Русия през XV-XVII в. в светлината на нови извори/.– Веселин Горанчев. Русия, Православния Изток и българските земи през XV–XVII век /Църковни и политически връзки/. В. Търново, 2021, 7-10. ISBN 978-619-7602-09-8


Павлов, Пламен (2021) Предговор /Отношенията на българите и Православния Изток с Русия през XV-XVII в. в светлината на нови извори/.– Веселин Горанчев. Русия, Православния Изток и българските земи през XV–XVII век /Църковни и политически връзки/. В. Търново, 2021, 7-10. ISBN 978-619-7602-09-8 В. Търново


 
  Отзив
 
 Издадено
  29477
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/