Щрихи към портрета на възрожденеца.- Синьо време /В. Търново, Габрово/, Год. II, бр. 9,15 март 1991, с.2


Марков, Сашо (1991) Щрихи към портрета на възрожденеца.- Синьо време /В. Търново, Габрово/, Год. II, бр. 9,15 март 1991, с.2


 
  Статия
 
 Издадено
  29282
 Сашо Марков

1. Бузов, В. и др. История на философския факултет, книга, В. Търново, 2013, стр. 256 ISBN 978-619-00-0017-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/