Георгиев, Лъчезар. Модерни технологични способи в издателския процес. // Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Обществени комуникации и информационни науки. Т. 11, 2019, - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 5-51: Резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135


Георгиев, Лъчезар (2021) Георгиев, Лъчезар. Модерни технологични способи в издателския процес. // Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Обществени комуникации и информационни науки. Т. 11, 2019, - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 5-51: Резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135


 Студията представя информация, свързана с производството на книгата и модерните иновации в книгопечатния процес, както и водещи стратегически процеси в съвременните офсетни, хибридни и цифрови технологии за печат. Направед е преглед на съвременните методи за производство на книжна продукция при флексографията и дигиталния печат, дадени са примери от развитието на иновациите в световното производство на полиграфическа техника, свързана с издателските процеси. Студията е снабдена с пространна библиография на наши и чуждестранни източници по темата на изследването. Включено е резюме на английски език.
  Студия
 книгоиздаване, печатни комуникации, иновации, издателски бизнес, издателски мениджмънт, книги,, автор, библиография,
 Издадено
  28977
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/