2019 Първа награда за живопис в Национална изложба-конкурс „Създаваме заедно“, организирана от галерия „Видима“ гр. Севлиево за творба „Ателие на Густав Моро“ (71х85 см, маслени бои, платно)


Конова, Мариета (2019) 2019 Първа награда за живопис в Национална изложба-конкурс „Създаваме заедно“, организирана от галерия „Видима“ гр. Севлиево за творба „Ателие на Густав Моро“ (71х85 см, маслени бои, платно) Христов, Сава. Създаваме заедно. Национална изложба живопис. (каталог) изд. галерия "Видима", Севлиево, 2019, с. 8-9


 творба „Ателие на Густав Моро“ (71х85 см, маслени бои, платно)
  Изложба
 маслена живопис


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  28864
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/