Burneva, Nikolina. Wege der deutschen Literatur : Eine Chrestomathie : [За студентите от Великотърновски унив. Кирил и Методий] : [T. 1] - V. Tirnovo : Univ. Kyrill und Methodij, [1983]. ISBN - , COBISS.BG-ID - 1085528804


Бурнева, Николина (1983) Burneva, Nikolina. Wege der deutschen Literatur : Eine Chrestomathie : [За студентите от Великотърновски унив. Кирил и Методий] : [T. 1] - V. Tirnovo : Univ. Kyrill und Methodij, [1983]. ISBN - , COBISS.BG-ID - 1085528804 Велико Търново, Университетско издателство, 1983. COBISS.BG-ID - 1085528804


 
  Книга
 




 Издадено
  28707
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/