Хайнрих Хайне - нега, ирония и жлъч. Съст. Николина Бурнева. В. Търново: Пик, 2008. ISBN - 978-954-736-182-9 ; COBISS.BG-ID - 1229121764


Бурнева, Николина (2008) Хайнрих Хайне - нега, ирония и жлъч. Съст. Николина Бурнева. В. Търново: Пик, 2008. ISBN - 978-954-736-182-9 ; COBISS.BG-ID - 1229121764


 
  Книга
 
 Издадено
  28578
 Николина Бурнева

1. Heine-Jahrbuch 2009: 48. Jahrgang. Hrsg. von Heinrich-Heine-Gesellschaft. Stuttgart-Weimar: Springer-Verlag 2009. 978-3-46-02333-9 // cit. on 286

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/