Бурнева, Николина. Очерци за Югоизточна Европа или за потребителското отношение към историографията.


Бурнева, Николина (2011) Бурнева, Николина. Очерци за Югоизточна Европа или за потребителското отношение към историографията. сп. Проглас, (20) 1/2011, 265-273. ISSN 0861–7902 ; COBISS-ID.BG COBISS.BG-ID - 1238664676


 
  Рецензия
 
 Издадено
  28577
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/