Фридрих Шилер – за бъдните столетия. Съст. Н. Бурнева. Велико Търново: ПИК, 2007. ISBN - 978-954-736-173-7 ; COBISS.BG-ID - 1229253604


Бурнева, Николина (2007) Фридрих Шилер – за бъдните столетия. Съст. Н. Бурнева. Велико Търново: ПИК, 2007. ISBN - 978-954-736-173-7 ; COBISS.BG-ID - 1229253604


 
  Книга
 
 Издадено
  28572
 Николина Бурнева

1. Riedel, N. Marbacher Schiller-Bibliographie 2008 // Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, 53 (2009), S. 380-500. ISSN: 0070-4318 // cit. on 14, 105, 385, 490.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/