Актуални проблеми на счетоводството при пазарна икономика, дисертационен труд, София, 1991, 185 с. Висша атестационна комисия Научна степен: кандидат на икономическите науки, ОНС "доктор" Специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ COBISS.BG-ID 1251317732


Павлова, Мария (1991) Актуални проблеми на счетоводството при пазарна икономика, дисертационен труд, София, 1991, 185 с. Висша атестационна комисия Научна степен: кандидат на икономическите науки, ОНС "доктор" Специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ COBISS.BG-ID 1251317732


 
  Дисертация
 
 Издадено
  28146
 Мария Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/