Поглед върху имотното състояние и доходите на свещениците в Търновско през XIX век.


Георгиева, Гергана (2017) Поглед върху имотното състояние и доходите на свещениците в Търновско през XIX век. В: Балканите – език, история, култура. Т. 5. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 279-292. ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172


 
  Статия
 
 Издадено
  28035
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/