"Без борба няма победа" (There is no victory without struggle)


Бонджолов, Христо (2016) "Без борба няма победа" (There is no victory without struggle) De Jure, 2 (13), 2016, с. 112. ISSN 2367-8410. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=582415


 Юридическият факултет на ВТУ „Св. св.Кирил и Методий” навлезе с уверена крачка в третото десетилетие на своето съществуване.
  Отзив
 Юридически факултет, юбилей, ВТУ
 Издадено
  27869
 Христо Бонджолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/