Езикословните занимания на Иван Пеев Плачков - действителен член на Българското книжовно дружество (от 1900 г.) (Предварителни бележки)


Буров, Стоян (2019) Езикословните занимания на Иван Пеев Плачков - действителен член на Българското книжовно дружество (от 1900 г.) (Предварителни бележки) В. Бонджолова (отг. ред.). Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 167–188. ISBN 978-619-208-193-5


 
  Статия
 
 Издадено
  27659
 Стоян Буров

1. Радослав Цонев, Мирела Дурчова. Разговорните съюзи та и па в тетралогията на Димитър Талев. // Проблеми на устната комуникация, кн. 12. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 215-230. ISSN 2367-8712 (Print) ISSN 2738-8840 (Online)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/