Проф. д-р Кирил Цанков на 70 години


Буров, Стоян (2019) Проф. д-р Кирил Цанков на 70 години В. Бонджолова (отг. ред.). Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 11–16. ISBN 978-619-208-193-5


 
  Статия
 
 Издадено
  27658
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/