Владетелите на България /от легендите до ХХ в./. София, изд. "Сиела", 2021, 288 стр. ISBN 978-954-28-3141-9 /в колектив с Делян Момчилов, илюстрации Стен Дамянов/


Павлов, Пламен (2021) Владетелите на България /от легендите до ХХ в./. София, изд. "Сиела", 2021, 288 стр. ISBN 978-954-28-3141-9 /в колектив с Делян Момчилов, илюстрации Стен Дамянов/ София


 Синтезирана информация за владетелите на Древна Тракия, средновековна България и Третото българско царство. Кратки статии за български царици, известни съкровища, старите български столици и др.
  Книга
 траки, одриси, македони, български канове и царе, царици, съкровища, стари столици
 Издадено
  27637
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/