Сто години Bulgarische Bibliothek на Иван Парлапанов и Густав Вайганд


Буров, Стоян (2019) Сто години Bulgarische Bibliothek на Иван Парлапанов и Густав Вайганд Л. Бурова, М. Ендрева, Р. Килева-Стаменова (съст.). От средновековния немски до съвременния български език. Сборник в чест на проф. д-р Борис Парашкевов. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр. 103-114. ISBN 978-954-07-4777-4


 
  Статия
 
 Издадено
  27630
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/