Стоянова, Ст., "Проучване лечението на диабетоболни в регион Пазарджик", Национален Конгрес по Медицинска География, София, Сборник с доклади от Съюз на медицинските дружества и Българското дружество по медицинска география, с.324, ISSN - 1314-5096 COBISS.BG-ID - 1239209956


Стоянова, Стела (2006) Стоянова, Ст., "Проучване лечението на диабетоболни в регион Пазарджик", Национален Конгрес по Медицинска География, София, Сборник с доклади от Съюз на медицинските дружества и Българското дружество по медицинска география, с.324, ISSN - 1314-5096 COBISS.BG-ID - 1239209956 НЦМЕХ, Формуниверс плюс,София, 2006, ISSN - 1314-5096 COBISS.BG-ID - 1239209956


 Формуниверс плюс,София, 2006, ISSN - 1314-5096 COBISS.BG-ID - 1239209956
  Доклад
 диабет
 Издадено
  27495
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/