Бурнева, Николина. За литературния мотив „Насън и наяве“ и за едноименния фрагмент от Емилиян Станев.


Бурнева, Николина (2017) Бурнева, Николина. За литературния мотив „Насън и наяве“ и за едноименния фрагмент от Емилиян Станев. сп. Проглас, 26 (1/2017), стр. 139-149. ISSN - 0861-7902 COBISS.BG-ID - 1119668196


 
  Статия
 
 Издадено
  27485
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/