"Protection of human rights in places of deprivation of liberty - development", Development of the Bulgarian and European economies - challenges and opportunists, volume 1. , p. 304, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018


Стоянова, Стела (2018) "Protection of human rights in places of deprivation of liberty - development", Development of the Bulgarian and European economies - challenges and opportunists, volume 1. , p. 304, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018 списание "Социално-икономически анализи", Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, ISSN 2603-4093 COBISS.BG-ID - 1124917732


 Сравнителна характеристика на състоянието на местата за лишаване от свобода през последните десет години.
  Статия
 човешки права, лишени от свобода
 Издадено
  27356
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/